Hagen, houtkanten en knotbomen

Haal de natuur in je tuin!

Hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, … geven ons landschap vorm. Vroeger hadden ze een voorname functie in de landbouw: hagen voorkwamen dat het vee ontsnapte en bakenden de perceelsgrenzen af, knotwilgen en houtkanten leverden brand- en geriefhout en functioneerden als windscherm, bosjes en houtwallen leverden noten, bessen en af en toe een stukje wild.

Door schaalvergroting en mechanisering van de landbouw verdwenen veel van deze kleine landschapselementen. Veel diersoorten hebben echter baat bij een gevarieerd landschap.

Stekelige hagen, met bv. meidoorn, zijn bij veel vogels in trek als schuil- en broedplaats. Met struiken zoals vlier of hazelaar erbij, krijgen we meteen een onuitputtelijke voedselbron. Hoe meer soorten bomen en struiken, des te gevarieerder de fauna en flora. Voor veel planten, o.a. voorjaarsbloeiers als speenkruid, vormen houtkanten een laatste wijkplaats. De rijkdom aan kleine zangvogels is overweldigend.

Knotwilgen zijn dan weer vooral in trek bij holenbroeders. De steenuil is ongetwijfeld één van de bekendste. Ook gekraagde roodstaart, mezen en spechten voelen zich er thuis. De wilde eend broedt graag bovenop de kop van een knotboom. Vleermuizen brengen de dag door in holtes en achter loshangende schors, Kleine roofdiertjes zoals wezel, hermelijn een bunzing jagen in de houtkant op muizen. Ook de egel scharrelt er zijn kostje bijeen. De meeste kikkers, padden en salamanders, die we tijdens het voorjaar in poelen aantreffen, zoeken na de voortplantingsperiode hun voedsel op het land.

Assortiment

In de tabel Bosplantsoen vind je ons aanbod aan bomen en struiken voor hagen, houtkanten en knotbomen. Bij elke soort vind je wat meer uitleg, alsook de maximumhoogte, hoe snel ze groeit, welk bodemtype ze verkiest en het natuurlijk voorkomen in de zandstreek. Bomen waar een * bij staat zijn afkomstig van autochtoon plantgoed. Richtlijnen voor het kiezen van plantgoed, aanplant en onderhoud, vind je onder ‘plantgoed‘.

Advertenties