Waarom

Milieufront Omer Wattez Leievallei organiseert al 20 jaar een actie om bomen, struiken en hagen aan te planten. Onder de leuze ‘Behaag de Leiestreek’ willen we de aanplant van diverse kleine landschapselementen bevorderen. Deze actie loopt in samenwerking met de gemeentebesturen van Deinze en Zulte. We zetten hier graag even op een rijtje waarom we de boomplantactie zo belangrijk vinden.

Voor de natuur

Zonder bomen geen natuur in je buurt. Heel wat dieren zijn afhankelijk van een grote diversiteit aan bomen en struiken. Denk maar aan vogels die hun nesten erin maken en smullen van de bessen en de insecten die ze er vinden. Of aan de bijen die afkomen op de bloesems. Of aan zoogdieren zoals muizen, egels en en wezelachtigen, die er beschutting vinden en naar eten scharrelen. En ook de amfibieën die we in het voorjaar in poelen en beken vinden, leven de rest van het jaar op het land, verscholen tussen de wortels en bladeren in het bos.

Voor het klimaat

Ontbossing is één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. Bomen en struiken nemen CO2 op uit de lucht. Elke boom die je aanplant helpt dus om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wist je dat er in Vlaanderen elke dag nog bos verdwijnt, aan het tempo van één voetbalveld per dag?

Voor onze gezondheid

Meer groen in de tuin is rustgevend en goed voor het gemoed. Het brengt de mens tot rust, het zorgt voor geborgenheid en verbindt de mens met de natuur. Bovendien zuiveren bomen en struiken de lucht. Ze nemen immers fijn stof op. Dit stof is afkomstig van luchtverontreiniging en veroorzaakt heel wat ademhalingsproblemen. In bossen is de concentratie van fijn stof tien keer lager dan in stedelijke gebieden.

Plant een bos!

Zeker in bosarme regio’s zoals de Leiestreek is het dus erg belangrijk dat we nieuwe bossen en houtkanten aanplanten! Ook jij kan een steentje bijdragen, zelfs één boom is al de moeite waard.

Advertenties